Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bronisława Chącińskiego w Łukowie

Procedury bezpieczeństwa

Obowiązujące  w szkole procedury bezpieczeństwa znajdują się na stronie sp4lukow.net/bip/regulaminy-procedury

Stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE obowiązują do końca maja

 

W związku z przedłużeniem okresu obowiązywania stopni alarmowych do 31 maja tego roku dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie przypomina o obowiązującym zakazie wstępu na teren placówki osób postronnych. *

Prezes Rady Ministrów swym rozporządzeniem nr 19 z 24 lutego 2023 r. wprowadził na terenie kraju drugi stopień alarmowy (BRAVO) w czterostopniowej skali. Działania te mają charakter prewencyjny i są związane z sytuacją geopolityczną w regionie, a szczególnie z różnego rodzaju działaniami o charakterze ataków hybrydowych prowadzonych przez Federację Rosyjską i Białoruś względem Polski i innych krajów Unii Europejskiej, a także z konsekwencjami zbrojnego ataku Rosji na Ukrainę.

Stopień BRAVO wprowadza się w przypadku zwiększonego i przewidywanego zagrożenia wystąpieniem zdarzeń o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Stopień alarmowy CRP (CHARLIE) został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

W odniesieniu do szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz naukowych wprowadzenie stopnia alarmowego BRAVO wiąże się ze wzmożeniem uwagi pracowników i nauczycieli na podejrzane zachowania osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu szkół i placówek lub nietypowe przedmioty, które są pozostawiane w budynkach i w ich otoczeniu, a także podejrzane paczki, bagaże czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej takiej sprawie powinno się informować policję za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Najważniejsze jest jednak wprowadzenie bezwzględnego zakazu wstępu do przedszkoli, szkół
i uczelni osobom postronnym, zgodnie z regulacją pkt I ust. 2 pkt 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszcze-gólnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1101 z późn. zm.).

____________

*) Przez osoby postronne należy rozumieć osoby inne niż pracownicy, uczniowie i ich opiekunowie prawni.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 2 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny