Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bronisława Chącińskiego w Łukowie

Rekrutacja

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ! 

Ważne terminy:

 

od 14.03.2024r. do 05.04.2024r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek dostępny na stronie szkoły poniżej w załącznikach lub w sekretariacie)

23.04.2024r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 10.05.2024r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (formularz dostępny na stronie szkoły poniżej w załącznikach lub w sekretariacie)

Niezłożenie potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza nieprzyjęcie dziecka do klasy pierwszej.

 

13.05.2024r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4 przyjmowane są w pierwszej kolejności, na podstawie zgłoszenia (dostępne na stronie szkoły lub w sekretariacie)

Rekrutacja odbywa się w formie tradycyjnej, w oparciu o dokumentację papierową.

Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły sp4lukow.net   w zakładce Rekrutacja

Rekrutacja do klasy pierwszej odbywa się na podstawie:

  1. Zarządzenia Nr 3/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 9 stycznia 2024r.  sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łuków
  2. Uchwały Nr XIX/159/2020 Rady Miasta Łuków z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów w postępowaniu  rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łuków
  3. Regulaminu przyjmowania dzieci do Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
    im. Bronisława Chacińskiego w Łukowie

 

Po zakończonej rekrutacji do klasy pierwszej,

odbędzie się NABÓR DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2024/2025. Harmonogram zostanie opublikowany na stronie szkoły oraz przedstawiony w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI:

Wyprawka dla ucznia pierwszej klasy

Utworzono dnia 11.08.2020

Buty na jasnej podeszwie (półtrampki, tenisówki itp.) worek na buty strój gimnastyczny plecak podręcznik do religii (dotyczy uczniów, którzy będą uczęszczać na religię) pozostałe podręczniki i materiały ćwiczeniowe...

czytaj dalej na temat: Wyprawka dla ucznia pierwszej klasy

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny