Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bronisława Chącińskiego w Łukowie

ul. 11 Listopada 20, 21-400 Łuków

 

Regulaminy / procedury

Załączniki:

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom

Utworzono dnia 29.01.2024, 11:52

Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły

Utworzono dnia 29.01.2024, 11:51

Regulamin sposobu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Utworzono dnia 23.01.2024, 13:54

Regulamin świetlicy szkolnej

Utworzono dnia 03.06.2023, 12:24

Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej

Utworzono dnia 03.06.2023, 12:23

Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia

Utworzono dnia 04.03.2023, 11:33

Regulamin wydawania legitymacji szkolnej oraz karty rowerowej

Utworzono dnia 20.02.2023, 19:28

Regulamin przyjmowania dzieci do szkoły

Utworzono dnia 26.01.2023, 11:44

Regulamin oceny pracy nauczyciela

Utworzono dnia 20.10.2022, 17:19

Procedura awansu zawodowego nauczycieli

Utworzono dnia 27.03.2023, 14:53

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa

Utworzono dnia 04.03.2022, 15:39

Regulamin stołówki szkolnej

Utworzono dnia 03.12.2021, 09:48

Zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Utworzono dnia 19.10.2021, 19:53

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Utworzono dnia 27.05.2021, 15:47

Procedura prowadzenia dziennika elektronicznego

Utworzono dnia 15.04.2021, 12:26

Procedury wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych

Utworzono dnia 19.03.2021, 10:50

Regulamin przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Utworzono dnia 22.02.2021, 14:36

Regulamin w sprawie zaopatrywania w okulary korygujące wzrok

Utworzono dnia 22.02.2021, 14:31

Procedura przyjmowania uczniów przybywających z zagranicy

Utworzono dnia 20.01.2021, 15:24

Regulamin klasy sportowej

Utworzono dnia 03.12.2020, 12:40

Oświadczenie rodzica ucznia przychodzącego do szkoły od 25.05.2020

Utworzono dnia 24.05.2020, 08:45

Zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu dokumentowania zadań z dnia 25 marca 2020

Utworzono dnia 20.05.2020, 08:51

Zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów, sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach

Utworzono dnia 20.05.2020, 08:48

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Przedmiotowych Zasad Oceniania, obowiązujących podczas kształcenia zdalnego

Utworzono dnia 20.05.2020, 08:44

Regulamin kształcenia na odległość

Utworzono dnia 06.05.2020, 07:50

Regulamin przyznawania uczniom stypendium

Utworzono dnia 30.01.2019, 20:20

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Utworzono dnia 03.01.2019, 18:17

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych

Utworzono dnia 17.09.2018, 19:21

Droga ewakuacji

Utworzono dnia 16.05.2018, 19:54

Instrukcja działania na wypadek ewakuacji

Utworzono dnia 14.05.2018, 16:21

Procedura współprcy z rodzicami

Utworzono dnia 17.05.2018, 19:30

Regulamin w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Utworzono dnia 31.01.2018, 07:35

Regulamin zajęć wychowania fizycznego

Utworzono dnia 23.01.2018, 13:55

Procedury prowadzenia zajęć na pływalni

Utworzono dnia 17.01.2018, 17:40

Procedura uzyskania karty rowerowej

Utworzono dnia 11.06.2019, 17:28

Zarządzenie w sprawie korzystania z telefonów

Utworzono dnia 31.01.2018, 07:30

Procedura przedłużenia okresu nauki

Utworzono dnia 17.01.2018, 17:37

Struktura Rady Rodziców

Utworzono dnia 09.01.2018, 19:35

Regulamin Rady Rodziców

Utworzono dnia 31.01.2018, 07:28

Informacje

Liczba wyświetleń: 6141
Utworzono dnia: 12.12.2017

Historia publikacji

  • 29.01.2024 11:52, Administrator
    Edycja załącznika: Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom
  • 29.01.2024 11:52, Administrator
    Dodanie załącznika: Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego
  • 29.01.2024 11:51, Administrator
    Dodanie załącznika: Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły