Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bronisława Chącińskiego w Łukowie

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ!

Utworzono dnia 07.03.2024

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ! 

Ważne terminy:

 

od 14.03.2024r. do 05.04.2024r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek dostępny na stronie szkoły lub w sekretariacie)

23.04.2024r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 10.05.2024r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (formularz dostępny na stronie szkoły lub w sekretariacie)

Niezłożenie potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza nieprzyjęcie dziecka do klasy pierwszej.

 

13.05.2024r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4 przyjmowane są w pierwszej kolejności, na podstawie zgłoszenia (dostępne na stronie szkoły lub w sekretariacie)

Rekrutacja odbywa się w formie tradycyjnej, w oparciu o dokumentację papierową.

Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły sp4lukow.net   w zakładce Rekrutacja

Rekrutacja do klasy pierwszej odbywa się na podstawie:

  1. Zarządzenia Nr 3/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 9 stycznia 2024r.  sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łuków
  2. Uchwały Nr XIX/159/2020 Rady Miasta Łuków z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów w postępowaniu  rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łuków
  3. Regulaminu przyjmowania dzieci do Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
    im. Bronisława Chacińskiego w Łukowie

 

Po zakończonej rekrutacji do klasy pierwszej,

odbędzie się NABÓR DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2024/2025. Harmonogram zostanie opublikowany na stronie szkoły oraz przedstawiony w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny